La pell de mercuri

Fotografia + documentació gràfica + fotografia repartiment

-